De kerstpakkettraditie: sfeerverhogend én nuttig

Kerstpakket

Wanneer je een bedrijf opricht en vervolgens medewerkers in dienst neemt, dan zul je merken dat je constant beslissingen moet nemen die moeten leiden tot een zo goed mogelijke verstandhouding tussen jou en je medewerkers. Wat zeker is, is dat kerstpakketten – die toch al sfeerverhogend zijn – altijd leiden tot een verbetering of een bevestiging van deze verstandhouding. Het is zelfs ronduit nuttig dit te doen. Bedenk je immers dat je medewerkers ongetwijfeld graag waardering en erkenning willen voor hun werk. Tegelijkertijd staat gelukkig personeel vervolgens weer garant voor betere prestaties en meer loyaliteit. Zo bezien is er dus eigenlijk sprake van een wisselwerking waar alle partijen beter van worden!

Kerstpakket

Doe zaken met een leverancier met oog voor milieu

Het verstrekken van kerstpakketten door een bedrijfsleider aan medewerkers is een traditie waar totaal geen kwaad van uitgaat. Toch leiden de vele duizenden kerstpakketten die jaarlijks in Nederland verstrekt worden tot een zekere milieuschade. Nu gaat het misschien wat ver om om die reden helemaal te stoppen met deze pakketten, maar wel is het goed om te kijken hoe je deze milieuschade kunt beperken of compenseren. Wat dat betreft zou dus simpelweg logisch zijn als je op zoek zou gaan naar een leverancier die het milieu ook belangrijk vindt. Eentje die dit ook aantoont, bijvoorbeeld door zich actief in te zetten voor goede doelen met natuurbehoud en -herstel als uitgangspunt en daarbij van elke bestelling een gedeelte van het bedrag aan dit goede doel te schenken.